Board logo

標題: 減壓心靈音樂 [打印本頁]

作者: lily    時間: 2014-4-25 23:26     標題: 減壓心靈音樂

聖母頌 小提琴與豎琴
/ C2 N$ R& z' Q% g& |7 j很適合睡前聆聽,聽著首彷彿一整天的壓力和疲累都灰飛煙滅了......3 p! t8 D5 U5 g6 p3 \
[youtube]WMCxtA6xz7I[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:29

《卡農》豎琴版
* {/ \/ {! E3 g
$ V! |( B7 b" |6 A, ^眯著雙眼就這樣靜靜的聆聽著這美妙的音符在輕輕的跳動著,無比放鬆。據說它有療傷的功能!!! 9 T# X( F( G  H
[youtube]iW-1qdBBLeE[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:35

心靈音樂- j5 ~( S* H; m. P; ~
) ]! \) U: P1 H* y! J
發佈者言:沒有背景的音樂,全部皆為黑色7 B# c  ?& V5 K# ~8 _" L3 N+ P6 I
因為要讓大家感受,黑色的沉靜
* Q" n1 i5 ~7 _/ \" {/ _這心靈音樂可用來打坐.靜坐.沉思.放鬆.休息
( R% [# _- D( a閉上雙眼.也是一片漆黑,在漆黑一片下
# n& d! L: U9 p5 F4 _) ?看不到也就不要想這麼多,慢慢的拋開塵埃,放下自己
' T. m7 R6 N) e# C, B[youtube]WvP502S3f-A[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:41

最強快眠BGM  Z& }8 T  q+ e5 E
被稱為世上最好的催眠曲哦!4 ]4 Q4 t$ ]% h, k
[youtube]W5a_o5efPMY[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:45

提升專注力的天籟之音
8 N2 ?* f6 P+ S' p2 H% b0 t1 S[youtube]C0H567hWH1Y[/youtube]
歡迎光臨 藍天使論壇 (http://blueangelmag.com/) Powered by Discuz! 7.2