Board logo

標題: 減壓心靈音樂 [打印本頁]

作者: lily    時間: 2014-4-25 23:26     標題: 減壓心靈音樂

聖母頌 小提琴與豎琴 + [8 _/ ]# K  Z7 [6 J
很適合睡前聆聽,聽著首彷彿一整天的壓力和疲累都灰飛煙滅了......
8 k6 c! `, j1 G( u* H% d0 C[youtube]WMCxtA6xz7I[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:29

《卡農》豎琴版( j, {2 O  z0 b) x5 c! C* u; Z

  R. ?2 r: a/ m/ x, p6 r眯著雙眼就這樣靜靜的聆聽著這美妙的音符在輕輕的跳動著,無比放鬆。據說它有療傷的功能!!!
0 G% Q/ ^1 G- v[youtube]iW-1qdBBLeE[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:35

心靈音樂
  ]$ F7 m# r% v
6 R" E& g+ [* v$ X發佈者言:沒有背景的音樂,全部皆為黑色' ?! D; O5 K: X- O
因為要讓大家感受,黑色的沉靜
4 ?2 ~! C/ r; m這心靈音樂可用來打坐.靜坐.沉思.放鬆.休息' V# J* Z3 g6 ~/ Q4 m9 G7 ^
閉上雙眼.也是一片漆黑,在漆黑一片下
3 E- a: p8 A$ p# N# K看不到也就不要想這麼多,慢慢的拋開塵埃,放下自己
7 s" c& i) r- F: ?[youtube]WvP502S3f-A[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:41

最強快眠BGM6 l/ k* q& ~; F% M& ~" \
被稱為世上最好的催眠曲哦!% D8 h6 x6 r! N
[youtube]W5a_o5efPMY[/youtube]
作者: lily    時間: 2014-4-25 23:45

提升專注力的天籟之音$ G3 Q# X; f# B( }- j
[youtube]C0H567hWH1Y[/youtube]
歡迎光臨 藍天使論壇 (http://blueangelmag.com/) Powered by Discuz! 7.2